Vänerenergi

Vänerenergi är ett lokalt elbolag och energibolag med kunder främst i Mariestad och Töreboda. Innan namnbyte till Vänerenergi var namnet Mariastad Töreboda Energi AB, kallat MTEAB.

Vänerenergi ägs av Mariestads kommun och Töreboda kommun, vilket ger dem status som kommunalt energibolag.

VänerEnergi AB ägs av Mariestad och Töreboda kommuner vilket i praktiken innebär att du som kommuninvånare också är delägare. Vi bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I vårt helägda dotterbolag VänerEl AB erbjuder vi elhandel.

Informationen ges på vanerenergi.se