Värnamo Energi

Värnamo Energi är ett elbolag med kunder i främst Värnamo, Jönköpings län men levererar el till kunder i hela Sverige. Bolaget anger att de strävar efter att det ska vara enkelt att göra bra miljöval så de erbjuder sina kunder (företag och privatpersoner) 100% förnybar el när de tecknar elavtal.

Värnamo Energi

Elbolag i Jönköpings län

På sin webbplats ger Värnamo Energi följande information:

Välkommen till Värnamo Energi – ditt eget, lokala bolag, som finns och verkar där du bor. Vi har samma gemensamma intresse som du, att vår hemregion ska vara en bra plats, som växer och ger oss alla möjligheter till en bra och hållbar framtid. Vi anstränger oss för att alltid kunna erbjuda dig bra service, rätt priser och tjänster med hög kvalitet. Koncernens elnätsbolag distribuerar el, koncernens energibolag tillhandahåller elavtal, fjärrvärme, bredband, TV och koncernens produktionsbolag hanterar ägande i lokal elproduktion. Elnät, elavtal, fjärrvärme, bredband och tv – nära, tryggt, hållbart!

Värnamo
Foto på Värnamo Station.

Värnamo

Värnamo är en tätort i Värnamo kommun, Jönköpings län, ligger vid Lagan och har 34 692 invånare i kommunen. Ortens namn kommer av värn och ändelsen mo betyder sandig mark. Värnamo är en känd järnvägsknut med bland annat Vaggerydsbanna.Värnamo har direkta persontågsförbindelser med bland annat Göteborg, Jönköping, Nässjö, Kalmar och Halmstad. E4:an går förbi Värnamo och även Riksväg 47 (Karlskrona-Göteborg) samt länsväg 153, 127 och 151. I Värnamo kommun finns ca 400 tillverkande företag och många företag väljer Värnamo eftersom läget längs med E4:an och Riksväg 27 är optimalt ur ett logistiskt perspektiv. På orten finns branscher som gummi-, plast-, metall-, pappers- och maskinindustri.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0370-694100
E-post: kund@varnamoenergi.se
Hemsida: www.varnamoenergi.se


Adress:
Värnamo Energi AB
Box 2268
331 02 Värnamo

.