Ystad Energi AB

Ystad Energi AB är ett elbolag som ägs av Ystad kommun och har främst lokala kunder i området. De levererar el till företag och privatpersoner. Bolaget anger att de arbetar för ett hållbart samhälle så både företag, kommunen och dess invånare ska kunna verka och växa i bygden.

ystad energi

Elbolag i Skåne län

På sin webbplats ger Ystad Energi AB följande information:

Ystad Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och finns nära dig. Vi stävar efter att vara så tillgängliga som möjligt för dig som kund. Och vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att värma hus och hem, leverera el och ge dig tillgång till den modernaste tekniken inom digitala lösningar för bredband, tv och telefoni.

ystad
Foto på regementet i Ystad.

Ystad

Ystad är en tätort belägen på Skånes sydkust i Ystads kommun, Skåne län och har 31 714 invånare i kommunen. I Ystad finns flera vackra byggnader sena medeltiden till 1700-talet bevarats väl, exempelvis Kemmerska gården och Apotekarhuset från 1400-talet som är ett av de äldsta bebodda husen i Skandinavien.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0411-57 73 00
E-post:  ystadenergi@ystad.se
Hemsida: www.ystad.se/ystadenergi


Adress:
Ystad Energi AB
Fridhemsgatan 2
271 45 YSTAD

.